Κυριακή, 5 Μαΐου 2013


ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ
μη  εκθαμβείσθε, Ιησούν ζητείτε  τον Ναζαρηνόν  τον εσταυρωμένον ; ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε…..  πορευθέντες  εις τον κόσμον  άπαντα  κηρύξατε ……
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω  θάνατον  πατήσας
και  τοις  εν   τοις μνήμασι,
ζωήν  χαρισάμενος .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου