Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

ΧΡΙΣΤΟΣ   ΑΝΕΣΤΗ   
«..τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών; τι θρηνείτε τον άφθαρτον ως εν φθορά;»
 «..Ο Άδης, φησίν, επικράνθη συναντήσας σοι κάτω. Επικράνθη και γαρ κατηργήθη.»
«..Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς εν τω μνήματι.» (Ιωάννης Χρυσόστομος).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου